Вівторок, 11.08.2020, 12:53
Вітаю Вас Гість | RSS

Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Тимчасовий кошторис 2017

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 1 631 626 грн.
Один мільйон шістсот тридцять одна тисяча шістсот двадцять шість гривень
(сума словами і цифрами)
 Директор Шевченківської школи-інтернату
                    (посада)
В.І. Гусаров
(підпис) (ініціали і прізвище)
         (число, місяць, рік)
М.П.
ТИМЧАСОВИЙ   КОШТОРИС на І-й квартал 2017 року
04590062 Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Жовтневого району Миколаївської обласної ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
село Шевченкове, Жовтневий район, Миколаївська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ___обласний_________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__10__орган з питань освіти і науки, молоді та спорту__
код та назва програмної класифікації видатків та кредитивання державного бюджету 1011040 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують коррекції фізичного та (або) розумового розвитку 
                                                                                                                                                                   
( грн)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1 529 400 102 226 1 631 626
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1 529 400 х 1 529 400
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 102 226 102 226
 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 102 226 102 226
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 55 000 55 000
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 45 426 45 426
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 1 800 1 800
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0
(розписати за підгрупами) 0
- інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 1 529 400 102 226 1 631 626
 Поточні видатки 2000 1 529 400 67 226 1 596 626
Оплата праці 2110 860 000 0 860 000
Заробітна плата 2111 860 000 860 000
Грошове забезпечення  військовослужбовців  2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 190 000 190 000
Використання товарів і послуг 2200 479 400 65 040 544 440
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10 040 10 040
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0
Продукти харчування 2230 75 000 55 000 130 000
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 400 400
Видатки на відрядження 2250 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 404 000 0 404 000
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 2 000 2 000
Оплата електроенергії 2273 72 000 72 000
Оплата природного газу 2274 330 000 330 000
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 0
Інші поточні видатки 2800 2 186 2 186
Капітальні видатки 3000 35 000 35 000
Придбання основного капіталу 3100 35 000 35 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 35 000 35 000
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
        Надання зовнішніх кредитів 4210
 Нерозподілені видатки 9000
Керівник        
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник  бухгалтерської служби /                                                               начальник планово-фінансового підрозділу Т.О. Дика
(підпис) (ініціали і прізвище)
___________________
(число, місяць, рік)
М.П.***
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Вхід на сайт
Пошук

Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат © 2020
Сайт управляється системою uCoz