Вівторок, 11.08.2020, 12:42
Вітаю Вас Гість | RSS

Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Кошторис 2017

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
04.12.2015 № 1118)
Затверджений у сумі 9 641 926 грн.
Дев'ять мільйонів шістсот сорок одна тисяча дев'ятсот двадцять шість гривень
(сума словами і цифрами)
Т.в.о.директора департаменту
                    (посада)
О.О.Удовиченко
(підпис) (ініціали і прізвище)
         (число, місяць, рік)
М.П.
КОШТОРИС на 2017 рік
04590062 Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Жовтневого району Миколаївської обласної ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
село Шевченкове, Жовтневий район, Миколаївська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ___обласний_________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__10__орган з питань освіти і науки, молоді та спорту__
код та назва програмної класифікації видатків та кредитивання державного бюджету  1011040 Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми школами-інтернатами,загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
( грн)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 9 539 700 102 226 9 641 926
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 9 539 700 х 9 539 700
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 102 226 102 226
 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 102 226 102 226
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 55 000 55 000
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 45 426 45 426
плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 1 800 1 800
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0
(розписати за підгрупами) 0
- інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 9 539 700 102 226 9 641 926
 Поточні видатки 2000 9 539 700 67 226 9 606 926
Оплата праці 2110 4 974 100 0 4 974 100
Заробітна плата 2111 4 974 100 4 974 100
Грошове забезпечення  військовослужбовців  2112 0
Нарахування на оплату праці 2120 1 091 650 1 091 650
Використання товарів і послуг 2200 3 444 300 65 040 3 509 340
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 411 600 10 040 421 640
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 75 000 75 000
Продукти харчування 2230 1 290 000 55 000 1 345 000
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 616 700 616 700
Видатки на відрядження 2250 21 000 21 000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 1 023 000 0 1 023 000
Оплата теплопостачання 2271 0
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 24 200 24 200
Оплата електроенергії 2273 268 900 268 900
Оплата природного газу 2274 729 900 729 900
Оплата інших енергоносіїв 2275 0
Оплата енергосервісу 2276 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 7 000 0 7 000
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 7 000 7 000
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  2610 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 0
Соціальне забезпечення 2700 20 150 0 20 150
Виплата пенсій і допомоги 2710 0
Стипендії 2720 0
Інші виплати населенню 2730 20 150 20 150
Інші поточні видатки 2800 9 500 2 186 11 686
Капітальні видатки 3000 35 000 35 000
Придбання основного капіталу 3100 35 000 35 000
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 35 000 35 000
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
        Надання зовнішніх кредитів 4210
 Нерозподілені видатки 9000
Керівник         В.І. Гусаров
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник  бухгалтерської служби /                                                               начальник планово-фінансового підрозділу Т.О. Дика
(підпис) (ініціали і прізвище)
___________________
(число, місяць, рік)
М.П.***
*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
Вхід на сайт
Пошук

Шевченківська загальноосвітня школа-інтернат © 2020
Сайт управляється системою uCoz